NHA KHOA QUỐC TẾ GSE

Đội ngũ bác sĩ

Tiến sĩ - Bác sĩ Trần Mạnh Thắng

Giám đốc chuyên môn 

Bác sĩ Vi Mạnh Tuấn

Cố vấn chuyên môn 

Bác sĩ Nguyễn Thị Hải Anh

Cố vấn chuyên môn 

Bác sĩ Trần Thị Linh

Cố vấn chuyên môn

 

Messenger
DMCA.com Protection Status